Persbericht

Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Aangezien het vereiste quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 17 april 2024 niet zal worden bereikt, organiseert ageas SA/NV op woensdag 15 mei 2024 om 10u30 de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de “Vergadering”). De Vergadering zal plaatsvinden in het Auditorium van AG Insurance, AG Campus, Nieuwbrug 17, te 1000 Brussel.

De algemene modaliteiten om deel te nemen aan de Vergadering en de onderstaande documenten zijn beschikbaar op de Ageas website:

 • de oproeping en de agenda met als punten:
  • de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over 2023,
  • de goedkeuring van het dividend over 2023,
  • de kwijting van aansprakelijkheid,
  • de goedkeuring van het remuneratieverslag en policy en de wijzigingen met betrekking tot de remuneratie van bepaalde leden van de Raad van Bestuur,
  • de goedkeuring van de voorstellen tot benoeming en herbenoeming van bestuursleden,
  • de goedkeuring van de herbenoeming van de commissaris en de benoeming van een bedrijfsrevisorenkantoor voor de audit van de niet-financiële CSRD rapportering,
  • de goedkeuring van de voorgestelde wijziging aan de statuten (toegestaan kapitaal), en
  • de toestemming voor de Groep om aandelen van ageas SA/NV in te kopen. 
 • het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
 • het model van volmacht,
 • het jaarverslag 2023 van ageas SA/NV.

Aandeelhouders zullen zich voor de Vergadering kunnen registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de Vergadering aanhouden. De registratiedatum is vastgesteld op woensdag 1 mei 2024 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, dienen hun intenties uiterlijk op donderdag 9 mei 2024 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling. De volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, dienen uiterlijk donderdag 9 mei 2024 in het bezit van de vennootschap te zijn.

Aandeelhouders moeten er zich van bewust zijn dat de wettelijke termijn voor het naleven van de formaliteiten op een feestdag valt en het dus aangewezen is om ten laatste de dag voordien, op WOENSDAG 8 MEI 2024, de formaliteiten te vervullen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar [email protected].

  

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 17,1 miljard in 2023.